Tjänster

 • Löpande redovisning
 • Kundfakturering, kravhantering
 • Leverantörsreskontra
 • Månadsbokslut
 • Momsredovisning
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget/Cashflow
 • Lön
 • Årsbokslut
 • Årsredovisningar
 • Deklarationer för EF, AB
 • Redovisning fastigheter
 • Koncernredovisning
 • Koncernårsredovisningar
 • Resultatuppföljning, ekonomistyrning
 • Förstärkning på ekonomiavdelningen

Fråga gärna!